Novi način prikupljanja glomaznog otpada

Odvoz glomaznog otpada za građane provodi se tijekom čitave godine, a jednom je besplatan•Na prostoru ilovačkog odlagališta sagrađena je kaseta za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest.S Ivanom Polovićem, direktorom tvrtke Čistoća, razgovarali smo o tijeku sanacije odlagališta otpada na Ilovcu, o novinama vezanim uz odvoz glomaznog otpada, aktualnostima u toj tvrtki, javnim radovima koje provodi ova tvrtka, sanaciji divljih odlagališta i drugim aktualnostima.
Što se tiče prikupljanja i odvoza glomaznog otpada, novina ove godine je da se kontejneri više ne ostavljaju po mjesnim odborima i gradskim četvrtima, već se dovoze na poziv pojedinaca, odnosno predstavnika stanara ili gradskih četvrti i mjesnih odbora. Kako pojašnjava direktor Polović, promjenu su uveli jer se znalo događati da na nekim lokacijama kontejneri u ta dva dana budu potpuno prazni, a zbog toga što su kontejneri bili zauzeti na tim lokacijama, nisu ih mogli odvoziti na one lokacije s kojih su dobivali pozive.

 -Kontaktirali smo druge hrvatske gradove koji primjenjuju takav način odvoza glomaznog otpada i odlučili da i kod nas građani koji imaju glomazni otpad nazovu dežurni telefon 047 613-318 i dogovorimo termin kada ćemo im pred vrata dovesti kontejner, ističe Polović. Dodaje i kako će tako biti sigurni da neće imati nepotrebnih troškova vožnje po gradu i praznih tura, a građani će se riješiti nepotrebnih stvari. Naravno, ovom prilikom napominje kako građani u kontejnere mogu odlagati isključivo glomazan i neopasan otpad, a ne primjerice kompjutere, televizore i drugi elektronički ili opasan otpad. Odvoz glomaznog otpada za građane provodi se tijekom čitave godine i besplatan je jednom godišnje, dok će za svako sljedeće naručivanje morati platiti 481 kunu. Za sada se, kako napominje ovaj direktor, na kontejner čeka jedan dan. Na raspolaganju imaju ukupno 18 kontejnera volumena pet metara kubičnih i četiri kamiona, auto podizača.
-Akcija za sada ide jako dobro i do sada smo odvezli preko 400 tona glomaznog otpada, što je i inače prosjek za ovo doba godine, dok na godišnjoj razini skupimo i oko tisuću tona takvoga otpada, naglašava Polović.

Pri kraju prva faza sanacije odlagališta
Osvrnuvši se na sanaciju ilovačkog odlagališta, Polović napominje kako je prva faza pri kraju. Ona je obuhvaćala formiranje tijela odlagališta, izradu sustava za otplinjavanje i ograde oko odlagališta. Financiraju ju Grad Karlovac i Fond za zaštitu okoliša u ukupnom iznosu od 6,1 milijuna kuna.
-Napravljeno je dvije trećine ograde i preostalo je odlagalište zatvoriti do kraja. Također, potrebno je još urediti pokose na bočnoj plohi odlagališta kraj šume, te spojiti plinske zdence na baklju kako bi se spaljivao plin koji nastaje u tijelu odlagališta, navodi prvi čovjek Čistoće. Navedeni radovi, kako očekuje, trebali bi biti dovršeni do kraja srpnja ove godine. Naglašava i kako će druga faza sanacije koja se planira napraviti nakon završetka aktualne, obuhvatiti nastavak radova predviđenih Studijom, uz istovremeno odlaganje komunalnog i neopasnog/inertnog otpada sve do izgradnje novoga Centra za gospodarenje otpadom.
Na prostoru ilovačkog odlagališta sagrađena je i kaseta za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest, a što je financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
-Nadamo se da će građani od kraja svibnja, kada taj objekt bude službeno predan, moći odlagati građevinski otpad koji sadrži azbest, koji se ne smije odlagati direktno u komunalni otpad, a kamoli u prirodu, ističe Polović. Pojašnjava kako će ta usluga za građane biti besplatna, a navedeni otpad vozit će ovlašteni sakupljači, a to su na području Karlovačke županije za sada „Ciak“ i „Metis“.

Pred završetkom projekt „Svaka kuća-jedna kanta“
S obzirom na novi način obračuna prikupljanja komunalnog otpada, Polović najavljuje kako bi u sljedećih mjesec do dva trebao završiti projekt „Svaka kuća-jedna kanta“ u prstenu grada Karlovca.
-To se odnosi na mjesne odbore Velika Jelsa, Mala Jelsa, Zadobarje, Gornje Stative i Vučjak gdje još uvijek postoje zajednički kontejneri koje ćemo u sljedeća dva mjeseca zamijeniti s kantama volumena 120 litara koje će se jednom tjedno prazniti, pa će građani imati uslugu na razini, napominje.
Od ostalih aktualnosti, osvrnuo se i na javne radove koji su u tijeku, a s kojima su u ovoj tvrtki započeli početkom travnja.
-U projektu javnih radova zaposlili smo osam osoba na rok od šest mjeseci i oni su već do sada stvarno napravili dobar dio posla, napominje Polović naglasivši kako je za svaku pohvalu koliko ti ljudi rade. Pojašnjava kako su angažirani na održavanju čistoće na nepristupačnim površinama do kojih se ne može doći strojem, te čiste rubnjake i površine na području našega grada za koje nije točno definirano u čijoj su nadležnosti. Ovih dana možemo ih vidjeti na potezu od podvožnjaka u Mačekovoj ulici do rotora na Dubovcu.

Sanacija divljih odlagališta
Tvrtka Čistoća i Grad Karlovac krajem protekle godine potpisali su ugovor za sanaciju tri veća divlja odlagališta na području Rečice. Tijekom proljeća sanirali su jedno odlagalište, ali su zbog kiše radove potom prekinuli i sada očekuju nastavak. Sanaciju navedenih deponija sa 170 tisuća kuna sufinanciraju Grad Karlovac i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Polović ističe kako su riješili i dosta malih divljih deponija od kojih su neke bile na području Turnja, zatim na Gazi i drugdje. Od predstojećih projekata najavljuje i nastavak postavljanja mobilnih betonskih postolja za kontejnere za komunalni otpad na kritičnim lokacijama u gradu, a kojih su na području Grabrika postavili pedesetak. Na postolja postavili su kontejnere koji su prije toga godinama stajali na nogostupima i biciklističkim stazama
Što se tiče natječaja, u pripremi su dva, a odnose se na nabavu dva specijalna vozila, autopodizača i autosmećara. Također, planiraju se javiti na natječaj za koncesiju za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada kojega je na rok od četiri godine raspisala Općina Bosiljevo.

Izvor i autor : Karlovački tjednik, Sunčica Laić

Skip to content