Nove mjere i olakšice gospodarstvu

Gradsko vijeće jučer je prihvatilo Odluku o dodatnim mjerama ublažavanja posljedica izazvanih epidemijom korona virusa na području Karlovca. Korisnici mjera su poslovni subjekti obveznici plaćanja prema Gradu Karlovcu.
1. NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Uvodi se privremena obustava plaćanja naknade za korištenje javnih površina za ugostiteljske objekte za razdoblje korištenja od 1. 10. do 31. 12. 2020. godine po važećim rješenjima ili ugovorima.
2.  ZAKUPNINA I NAKNADA ZA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA KARLOVCA I PODZAKUPNINA ZA ZEMLJIŠTE
U razdoblju od 1. 11. 2020. do 31. 12. 2020. godine uvodi se privremena obustava plaćanja podzakupnine za:
neizgrađeno građevinsko zemljište na prostoru između Gradske tržnice i pruge za obavljanje trgovačke djelatnosti
za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu ili na upravljanju Grada Karlovca koji su dani na korištenje udrugama
za sve poslovne prostore u vlasništvu ili na upravljanu Grada Karlovca, izuzev zakupnika koji u poslovnim prostorima obavljaju sljedeće djelatnosti sukladno nomenklaturi iz nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD – ljekarne, trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama, djelatnosti opće medicinske prakse, djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga)
3. KOMUNALNA NAKNADA
Uvodi se privremena obustava plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za razdoblje korištenja od 1. 10. do 31. 12. 2020. godine za djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića:

  • hoteli i sličan smještaj
  • odmarališta i slični objekti za kraći odmor
  • kampovi i prostori za kampiranje
  • ostali smještaj
  • djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i  usluživanje hrane
  • ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
  • djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Za vrijeme trajanja ovih mjera, Grad Karlovac neće provoditi mjere prisilne naplate za svoja potraživanja protiv poslovnih subjekata iz ove Odluke.
#ŽIVOTNESMIJESTATI

(www.karlovac.hr)

Skip to content