Nadzorni odbor Čistoće donio odluku o imenovanju Vlatka Ivke za direktora

Na sjednici Nadzornog odbora Čistoće d.o.o. Karlovac, održanoj danas, 07. travnja o.g. za direktora Čistoće d.o.o. Karlovac imenovan je Vlatko Ivka.

Imenovanje je uslijedilo po raspisanom i objavljenom natječaju na koji su pristigle dvije prijave.

Poslije uvida u prijave kandidata, kao i njihove programe rada za četverogodišnje razdoblje koje su bili obvezni priložiti prijavi, a potom i osobno predstaviti Nadzornom odboru tvrtke, Nadzorni odbor donio je odluku o imenovanju Vlatka Ivke, dipl.ing. za direktora trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Karlovac na mandat od četiri godine.

Vlatko Ivka počinje s radom u petak, 08. travnja o.g.

Skip to content