Naziv projekta: Nabava specijalnog komunalnog vozila smetlar dvokomorni za prijevoz reciklabilnog otpada za potrebe Čistoće d.o.o. Karlovac

Operativni program: Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014-2020

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Referentni broj projekta: KK.06.3.1.18.0092

Naziv korisnika: ČISTOĆA d.o.o. Karlovac za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, Gažanski trg 8, 47000 Karlovac

Ukupna vrijednost projekta: 1.861.517,81 kn

EU sufinanciranje projekta: 1.480.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 28. 01. 2021. do 28. 01. 2023.

Sažetak projekta: Nabavom komunalnog vozila s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (dvokomornog), na području grada Karlovca doprinijet će se povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada, konačnom smanjenju količine otpada koji se odlaže na Odlagalište i pozitivno utjecati na zaštitu okoliša. Očekuje se da će se provedbom projekta putem radionica, informativnih letaka, te objavama u medijima omogućiti kvalitetnije informiranje i edukacija građana o njihovoj ulozi u sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, te pridonijeti uspostavi cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom.

Sve informacije o projektu možete pratiti na našoj web stranici www.cistocaka.hr

Više informacija potražite na stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.opzo-opkk.hr

Sadržaj objave isključiva je odgovornost tvrtke Čistoća d.o.o. Karlovac