Mobilno reciklažno dvorište u Grabriku od 4. prosinca

mrd 1

Od ponedjeljka, 4. prosinca građanima je ponovo na raspolaganju mobilno reciklažno dvorište u koje mogu predati neopasni i opasni otpad. mrd 1

Mobilno reciklažno dvorište je postavljeno na lokaciji u Grabriku (parkiralište pored raskrižja ulica M. Vrhovca i kralja P. Krešimira IV), a bit će otvoreno svaki radni dan (od ponedjeljka do petka), od 10 do 13 sati.

Vrijeme do kad će mobilno reciklažno dvorište biti na terenu ovisi o vremenskim uvjetima.

Kao i do sad, građani mogu svoj otpad predati i u Reciklažno dvorište na Ilovcu i to: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 6 do 14 sati.


Neopasni otpad:
ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklena ambalaža, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti, dok se građevinski otpad iz kućanstva i grupni (glomazni) otpad mogu predati samo u Reciklažnom dvorištu na Ilovcu.

Opasni otpad:
boje ili lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema.

Skip to content