Mobilno reciklažno dvorište od 22. ožujka na terenu

Od ponedjeljka, 22. ožujka o.g. Čistoća d.o.o. Karlovac započinje s postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta. Raspored postavljanja: