Mobilni eko otoci od 9. do 23. svibnja

kamensko

Od 9. do 23. svibnja mobilni eko otoci bit će na raspolaganju građanima na područjima: Gornjeg Mekušja, Kamenskog, Logorišta i Vukmanića. Na području svakog od tih mjesnih odbora je po jedan mobilni eko otok.
Do sad su mobilni eko otoci bili u mjesnim odborima: Borlin, G. Stative, Zagrad-Kalavarija-Vučjak, Cerovac Vukmanićki, Knez Gorica, Ladvenjak-Selišće i Tušilović.
Kompletan raspored postave mobilnih eko otoka u mjesnim odborima može se vidjeti OVDJE.

kamensko    logorište   vukmanić    g mekušje

Skip to content