Kreće treća faza sanacije ilovačkog odlagališta

odlagaliste2

odlagaliste2

Planirano zatvaranje odlagališta je godinu dana nakon otvaranja Centra za gospodarenjem otpadom, odnosno najkasnije do kraja 2018. godine kada će u potpunosti biti popunjen preostali kapacitet, ističe Ivan Polović

S Ivanom Polovićem, direktorom tvrtke Čistoća, razgovarali smo o poslovanju te gradske tvrtke u protekloj godini, o ovogodišnjim planovima i investicijama, o nastavku sanacije ilovačkog odlagališta, prijavljenim projektima na natječaj IPA fonda, odvozu glomaznog otpada i drugo.

Polović je istaknuo kako je tvrtka Čistoća u protekloj godini ostvarila neto dobit od 400 tisuća kuna i godinu je završila sa dobrim pokazateljima likvidnosti, te je, kada se uzmu sve okolnosti u obzir, izrazio zadovoljstvo rezultatima poslovanja.   Izvor, foto i autor: Karlovački tjednik,Sunčica Laić

 

-Ukupni prihodi čak su 15 posto manji u odnosu na prethodnu godinu, što je i više nego očekivano, budući smo očekivali sedam posto manje prihode, istaknuo je Polović. Ipak, naglasio je kako su na svu sreću uspjeli za 14 posto smanjiti rashode u odnosu na 2010. godinu, tako da su tim značajnim smanjenjem rashoda uspjeli amortizirati veliko smanjenje prihoda koji su iznosili 28,509 milijuna kuna. Pojasnio je kako im je najveće smanjenje prihoda na prihodima od odlaganja otpada  i to za 40 posto, prvenstveno stoga što je s 1. srpnjem protekle godine istekao ugovor tvrtki Eko flor plus, a novi ugovor se nije sklapao. Također, zbog ekonomske krize i smanjenih investicija u gospodarstvu, smanjena je i ukupna količina otpada kojega generira gospodarstvo. Prvi čovjek Čistoće naveo je i kako su im za 43 posto u odnosu na godinu ranije smanjeni prihodi od Zimske službe s obzirom na povoljne vremenske prilike i stoga manji obim posla krajem protekle godine. Osvrnuo se i na potraživanja od kupaca koja su s krajem prošle godine iznosila 9,5 milijuna kuna, što je milijun kuna manje nego godinu ranije.

-To je među pozitivnijim pokazateljima jer smo ipak uspjeli malo smanjiti dug kojega dužnici imaju prema nama, naglasio je Polović, dodavši kako su im najveći dužnici građani grada Karlovca, te mala i srednja poduzeća i obrtnici s ukupnim iznosom od 3,3 milijuna kuna. Prema vanjskim dobavljačima, s 31. prosincem protekle godine obveze Čistoće iznosile su 1,2 milijuna kuna, a radi se, kako je istaknuo, o prvenstveno nedospjelim obvezama. (kojima još nije bio rok plaćanja.) Što se tiče nabave, lani su imali dvije veće nabave osnovnih sredstva i to jednog buldozera namijenjenog za rad na odlagalištu i jednog auto smetlara za skupljanje i prijevoz komunalnog otpada, sve u vrijednosti od nešto više od tri milijuna kuna i putem financijskog leasinga.

«Ove godine očekujemo povećanja nekih prihoda»

Ove godine ukupno planiraju prihod od oko 29 milijuna kuna, što je za sedam posto veći prihod od ostvarenog u 2011. godini, te planiraju godinu završiti s minimalnom dobiti. Ovaj direktor istaknuo je kako planiraju značajnija povećanja prihoda od Zimske službe jer je početkom ove godine bilo dosta posla. Također, planiraju značajnije prihode od odlaganja na odlagalištu, prvenstveno građevinskog otpada koji sadrži azbest, jer se tijekom 2011. godine on počeo odlagati tek u drugoj polovici godine, a sada će se odlagati tijekom cijele godine. Nadalje, značajnije će nastojati povećati i prihode od prodaje iskoristivih vrsta otpada, prvenstveno papira. Što se tiče djelatnosti skupljanja i odvoza otpada, ove godine ne planiraju se, kako navodi, veće promjene, a značajnije promjene očekuju se iduće godine sve u skladu s novim Zakonom o otpadu koji je trenutno u fazi pripreme, odnosno izmjene. Od ovogodišnjih investicija, planiraju nabaviti specijalno vozilo auto podizač, a također putem financijskog leasinga u lipnju očekuju i isporuku specijalnog radnog stroja «čistilica-peračica» koji ima dvije funkcije, čišćenje ulice četkama i pranje mlaznicama vode pod visokim pritiskom. Vrijednost ovih dviju investicija je nešto manje od dva milijuna kuna.

Treća faza sanacije ilovačkog odlagališta

Što se tiče aktivnosti vezanih uz rad ilovačkog odlagališta, Polović napominje kako se tijekom 2011. godine, odnosno do kraja travnja 2012. intenzivno radilo na pripremi tehničke dokumentacije za nastavak rada odlagališta kao i za nastavak radova na sanaciji. Krajem   2011. godine izrađen je Plan sanacije i zatvaranja odlagališta. U veljači ove godine, nadležni gradski upravni odjel izdao je Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole a odmah nakon njezine pravomoćnosti, naručene su Izmjene i dopune glavnog projekta sanacije odlagališta. Projekt je izrađen i predan navedenom Upravnom odjelu na pregled i izdavanje potvrde glavnog projekta. Potom slijedi raspisivanje natječaja za obavljanje građevinskih radova na nastavku sanacije preostalih površina i ugovaranje financiranja građevinskih radova sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Radovi na trećoj fazi sanacije obuhvatit će, kako navodi Polović, sanaciju sjeverne i sjeverozapadne bočne plohe, izgradnju obodnih kanala za prikupljanje oborinskih voda sa taložnicama, izgradnju plinskih zdenaca za ostatak odlagališta te spajanje na postojeću baklju. Također, predviđena je izgradnja reciklažnog dvorišta i platoa za obradu građevinskog otpada, izgradnja privremenih cesta po tijelu odlagališta i ostali  radovi vezane uz sam rad odlagališta. Monitoring odlagališnih  plinova, oborinskih i podzemnih voda bit će, kako kaže Polović, obavezan tijekom rada odlagališta sve do 20 godina nakon njegovog zatvaranja. Predviđena je i izgradnja plinske stanice sa mjernom opremom, edukacijski centar, te izgradnja kogeneracijskog energetskog postrojenja na odlagališni plin što su projekti kandidirani na natječaje IPA fonda.  Troškovi sanacije odlagališta Ilovac procijenjeni se na 38 milijuna kuna od čega je, prema Polovićevim riječima, do sada uloženo nešto više od 11 milijuna kuna. Naglasio je i kako je planirano zatvaranje odlagališta  godinu dana nakon otvaranja Centra za gospodarenjem otpadom, odnosno najkasnije do kraja 2018. godine kada će u potpunosti biti popunjen preostali kapacitet.

Prijavili tri projekta na natječaje IPA fonda

-Tvrtka Čistoća prijavila je do sada tri projekta na natječaje IPA fonda Europske unije u čijoj pripremi bih posebno istaknuo voditelja projektnog tima Igora Horvata djelatnika Čistoće zaduženog upravo za ovakve poslove, naglasio je. Prvi projekt je «Od plina iz odlagališta do energije» koji je apliciran je na natječaj IPA prekogranična suradnja sa Bosnom i Hercegovinom. Pojašnjavajući projekt, Polović ističe kako je na jednom dijelu odlagališta već je postavljena tehnologija za otplinjavanje, te se deponijski plin spaljuje kroz baklju.

-S obzirom da je krajnji cilj kogeneracijska proizvodnja, ovim projektom se planira nabavka i ugradnja dodatne opreme, napominje.  Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, a ukupna vrijednost je 619.748 eura, a na hrvatsku stranu odnosi se 290.722 eura. Drugi projekt je pod nazivom «Iz deponijskog plina do konkurencije».

-Tvrtka «Čistoća» stvorila je organizacijske i tehničke pretpostavke za proizvodnju električne energije na odlagalištu komunalnog otpada u Karlovcu, napominje. Kroz projekt namjeravaju ojačati svoje kapacitete za zbrinjavanje otpada, te omogućiti preuzimanje znatnog dijela energije iz stakleničkog plina metana, koji se sada spaljuje na baklji, a i značajan dio se ispušta u atmosferu.

-To će pridonijeti promicanju  zelenog gospodarstva s naglaskom na obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša od zagađenja, naglašava Polović. Za lokalnu zajednicu, te za tvrtku «Čistoća», to rješenje očituje se u tome da se plin pretvori u energiju i to kroz proizvodnju električne i toplinske energije iz deponijskog plina.. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, a ukupni iznos je 200.000 eura. Posljednji prijavljeni projekt na IPA natječaj je sa slovenskim partnerima «Otpad na pravo mjesto- «odvajamo- štedimo)». Vezano uz taj projekt, Polović napominje kako usprkos dobrom načinu sakupljanja otpada i sa mogućnošću odvajanja recikliranog otpada, još uvijek najveća većina otpada završi između miješanog komunalnog otpada, gdje ga je teško izdvojiti a zatim i predati ovlaštenom oporabitelju.

-Radi podizanja svijesti u široj javnosti izraditi će se različit promocijski materijali i održati će se  radionice, a bit će uspostavljen i Informacijski ured gdje će stručno osposobljeno osoblje davati informacije i savjete o čuvanju okoliša, te trajnog upravljanja sa prirodnim resursima, pojašnjava. Predviđeno trajanje projekta je 14 mjeseci, a ukupna vrijednost iznosi oko 1,1754 milijuna eura, od čega se 551 tisuća eura na karlovačku Čistoću.

Odvoz glomaznog otpada za građane

Odvoz glomaznog otpada za građane i dalje se provodi na način da je jednom godišnje besplatan, a termin se može dogovoriti na broj 613-318.  Polović ističe kako po «listi čekanja», jer se čeka i po tjedan dana, vide da je zainteresiranost velika. Oni koji se pak otpada moraju hitno riješiti, mogu svakodnevno od sedam do 20 sati dovesti i besplatno odložiti na za to pripremljen kontejnere na ulazu u ilovački deponij. (sl)

 

Za Dan planeta Zemlje skupljeno više od 100 tona otpada

Za nedavni Dan planeta Zemlje, djelatnici Čistoće aktivno su se s prijevozom i zbrinjavanjem uključili u akciju prikupljanja otpada odbačenog u prirodu. Tako je, kako navodi Polović, u akciji prikupljeno, odvezeno i na odlagalište Ilovac odloženo preko 100 tona raznog glomaznog i komunalnog otpada.

Skip to content