Kontejneri za papir i plastiku

U sklopu projekta Grada Karlovca „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Karlovca“, u Karlovcu je, između predstavnika Grada, Fonda i isporučitelja izvršena primopredaja kontejnera za odvojeno prikupljanje papira i plastike. Riječ je o ukupno 500 kontejnera od 1100 litara, od kojih je 250 za papir i karton, a 250 za plastiku.

U sklopu projekta nedavno je preuzeto i 80 „zvona“ za staklo, koja će, kao i kontejneri za papir i plastiku, nakon potpisivanja ugovora o prijenosu vlasništva između Fonda i Grada Karlovca, biti raspoređeni na područje grada Karlovca.

Projektom „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Karlovca“ predviđena je nabava i dodatnih spremnika manjeg volumena za papir/karton i plastiku, kao i spremnika za biootpad, čija se isporuka također očekuje u predstojećem razdoblju.

Skip to content