JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2019. GODINU

Čistoća d.o.o. Karlovac i ove je godine raspisala Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2019. godinu. Udruge mogu prijaviti projekt na jedno od sljedećih programskih područja: Programsko područje 1 – Podrška i promicanje sporta, Programsko područje 2 – Promicanje i razvoj kulture, Programsko područje 3 – Rad sa starijim osobama. Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 135.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8. ožujka o.g.. Pojašnjenja, upute kao i potrebne obrasce možete preuzeti OVDJE

Skip to content