Isporučeni svi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Jutros su potpisivanjem Zapisnika o primopredaji između predstavnika Grada, Fonda i isporučitelja, danas i formalno isporučeni svi spremnici (ukupno 22.680 spremnika), koje je Grad Karlovac prijavio kroz Projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Ukupna vrijednost spremnika iznosi 6.111.333,80 kn, od čega su 85 posto bespovratna EU sredstva.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Gradom Karlovcem i tvrtkom Čistoća d.o.o. Karlovac provode Projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Provedba projekta započela je u siječnju 2019. godine, a cilj je odvajanje otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, te povećale količine reciklabilnog otpada.

Ovim projektom u gradu Karlovcu sufinanciraju se spremnici ukupne vrijednosti 6.111.333,80 kn. Grad Karlovac osigurao je 916.700,07 kn vlastitih sredstava, dok su 85% bespovratna EU sredstva.

S današnjim danom (28. svibanj) isporučeni su svi spremnici koje je Grad Karlovac prijavio kroz Projekt (ukupno 22.680 spremnika i to 10.750 plavih spremnika za otpadni papir/karton, 10 750 žutih spremnika za otpadnu plastiku, 80 zvona za otpadno staklo i 1.100 kanti za biootpad). Spremnici (kante) volumena 360l, 240l i 120l za odvajanje biootpada, papira/kartona i plastike nalaze se u privremenom skladištu, a uskoro će početi njihova podjela korisnicima usluge.

Podsjetimo, tijekom proljeća 2020. godine na javnim površinama Grada Karlovca postavljena su zvona za staklo čime je njihov broj povećan na 120.

Tijekom srpnja i kolovoza iste godine, spremnici (kontejneri) za odvojeno prikupljanje papira i plastike zapremine 1.100 litara postavljeni su u/ispred višestambenih zgrada, te sada u gradu imamo više od 600 kontejnera za papir i više od 500 kontejnera za plastiku.

Na ovaj način omogućeno je korisnicima javne usluge u višestambenim zgradama odvajanje papira/kartona i plastike na kućnom pragu, a nakon podjele kanti za odvajanje papira i plastike tijekom ljeta i jeseni 2021. godine ova usluga bit će dostupna svim korisnicima.

Skip to content