Informacije o Zimskoj službi

Održavanje javnih prometnih površina i nerazvrstani cesta u zimskim uvjetima za razdoblje od 15. studenog 2020. do 31. ožujka 2021. godine na području grada Karlovca će provoditi:
1. „Ceste Karlovac“ d.d. – održavanje javnih prometnih površina i nerazvrstanih cesta
2. „Zelenilo“ d.o.o., Karlovac – održavanje nogostupa, šetnica i biciklističkih staza, te podjela soli predstavnicima stanara, te mjesnih odbora i gradskih četvrti
4. Tvrtke i ustanove koje se nalaze na području grada Karlovca – održavanje površina u njihovom vlasništvu
5. Vlasnici poslovnih prostora – obvezni su u vrijeme poledica i oborina posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred poslovnih objekata, čistiti stepeništa i ulaze, uklanjati led i snijeg s krovova.
6. Građani uključeni preko predstavnika zgrada, gradskih četvrti i mjesnih odbora – obvezni su u vrijeme poledica i oborina posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred stambenih objekata, čistiti stepeništa i ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg s krovova
7. Tvrtka „Mladost“ d.o.o., Karlovac – održavanje parkirališta na kojima vrši naplatu
Sve potrebne pripremne radnje za zimsku sezonu su odrađene: od pregleda vozila i tehnike do dopremanja soli, kalcijevog klorida i kamenog agregata.
Sol za posipavanje predstavnici stanara, gradskih četvrti i mjesnih odbora moći će 24 sata na dan preuzimati u tvrtki Zelenilo.
Prvi stupanj pripravnosti nastupa s početkom zimske sezone.
Drugi stupanj pripravnosti kada temperatura zraka oscilira oko 0 stupnjeva uz mogućnost oborina te pojave poledice.
Treći stupanj pripravnosti uvodi se u uvjetima dugotrajnih oborina.
Četvrti stupanj pripravnosti provodi se kada su snježne oborine praćene jakim vjetrom imaju karakter elementarnih nepogoda.
Vlasnici i korisnici stanova kao i poslovnih prostora obvezni su u vrijeme poledica i oborina posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred navedenih objekata, čistiti stepeništa i ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg s krovova kada je narušena sigurnost prolaznika. U protivnom, to će na njihov trošak, uz pokretanje prekršajnog postupka, učiniti komunalni redari. Ovim putem apeliramo na građane da zimske uvijete dočekaju spremni i s adekvatnom opremom. Naročito molimo vozače da se na vrijeme prilagode oborinama na cesti, da svoja vozila opreme zimskom opremom, da budu odgovorniji i solidarniji jedni prema drugima i prema pješacima.
KONTAKTI:
CESTE KARLOVAC: dežurni 645 – 366, 645 – 155
ZELENILO KARLOVAC: stožer, od 7 sati do 14 sati 609-920, od 15 sati do 7 sati 601 – 450
preuzimanje soli: Put D. Trstenjaka 6
KOMUNALNO REDARSTVO: 628 – 222
GRAD KARLOVAC: 628 – 147

(www.karlovac.hr)

Skip to content