Informacije o radu Reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta

Građani grada Karlovca mogu opasni i neopasni otpad dovesti i besplatno odložiti u Reciklažno dvorište na Ilovcu (Zagrebačka 17d). Na uređenoj površini od 4 210 metara kvadratnih raspoređeni su kontejneri za privremeno skladištenje 48 vrsta otpada.

Građani tako mogu u Reciklažno dvorište na Ilovcu besplatno odložiti: fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, boje, tinte, ljepila, smole, deterdžente, lijekove, baterije i akumulatore, električnu i elektroničku opremu, ambalažu koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, papir i kartonsku ambalažu, metalnu ambalažu, staklo i staklenu ambalažu, plastiku i plastičnu ambalažu, odjeću, tekstil, jestiva ulja i masti, otpadne gume…

Također građani mogu dovesti i glomazni otpad.

Osim toga, mogu dovesti i besplatno odložiti i građevinski otpad kao i građevinski materijal koji sadrži azbest – do 200 kg svakih 6 mjeseci.

Reciklažno dvorište na Ilovcu radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, dok utorkom i četvrtkom građani mogu otpad dovesti i poslije podne, odnosno od 12 do 20 sati, a subotom od 7 do 15 sati.

U mobilno reciklažno dvorište također se mogu besplatno odložiti manje količine opasnog i neopasnog otpada, nešto manje vrsta – 36. Plan lokacija MRD za lipanj

Bitno je istaknuti da se u mobilno reciklažno dvorište ne zaprima glomazni niti građevinski otpad već njih građani mogu besplatno odložiti u Reciklažno dvorište na Ilovcu.

Skip to content