INFORMACIJA O RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA – blagdan Svi svetih

S obzirom da 1. studenog, blagdan Svih svetih pada na srijedu te je neradni dan, podsjećamo građane korisnike usluga Čistoće Karlovac, kako će, sukladno Rasporedu primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada za 2023. godinu, odvoz komunalnog otpada biti organiziran s danom pomaka, odnosno dan kasnije.

Tako će umjesto u srijedu, 1. studenog odvoz biti organiziran u četvrtak, 2. studenog. Umjesto u četvrtak 2. studenog odvoz komunalnog otpada bit će organiziran u petak 3. studenog, dok će u subotu 4. studenog biti odvoz komunalnog otpada od petka.

Raspored primopredaje komunalnog otpada dostupan je i OVDJE

U srijedu, 1. studenog reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade.

Skip to content