INFORMACIJA o rasporedu odvoza komunalnog otpada i radu reciklažnih dvorišta

S obzirom da je u ponedjeljak, 1. siječnja neradni dan, u tom će tjednu doći do promjene u rasporedu odvoza komunalnog otpada, odnosno, odvoz će biti organiziran jedan dan kasnije.

Raspored odvoza

Tako će, sukladno Rasporedu primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada za 2024. godinu,

  • umjesto u ponedjeljak 1. siječnja, odvoz biti organiziran u utorak 2. siječnja;
  • umjesto u utorak 2. siječnja, odvoz komunalnog otpada bit će u srijedu, 3. siječnja;
  • u četvrtak, 4. siječnja bit će organiziran odvoz komunalnog otpada od srijede;
  • u petak 5. siječnja bit će organiziran odvoz otpada od četvrtka,
  • dok će u subotu, 6. siječnja biti odvoz otpada od petka.

Napominjemo da je Raspored primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada za 2024. godinu dostupan i na našoj web stranici OVDJE

Reciklažna dvorišta

U ponedjeljak, 1. siječnja te u subotu 6. siječnja (blagdan Sveta tri kralja) reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade.

Skip to content