INFO O ODVOZU

S obzirom da je u četvrtak, 16. lipnja o.g. blagdan Tijelova (neradni dan), obavještavamo naše korisnike kako će doći do pomicanja u rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog otpada te biorazgradivog otpada:

umjesto u četvrtak, odvoz će biti organiziran u petak, dok će odvoz komunalnog otpada od petka, biti organiziran u subotu, 18. lipnja.

U četvrtak, 16. lipnja reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade.

Skip to content