Odlagalište otpada Ilovac postoji na spomenutoj lokaciji od 1978. godine, prostire se na površini od 18 hektara, a do sada je na lokaciji odloženo više od 800.000 m3 komunalnog i neopasnog/inertnog otpada. Jedan dio odlagališta je saniran, dijelom je izgrađen sustav za aktivno otplinjavanje sa sagorjevanjem odlagališnog plina na visokotemperaturnoj baklji. Odlagalište je trenutno u fazi provođenja sanacije i zatvaranja uz odlaganje novonastalog otpada do uspostave regionalnog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori.

Reciklažno dvorište

Na uređenoj površini od 4210 metara kvadratnih raspoređeni su kontejneri za privremeno skladištenje 33 vrste otpada, koje građani mogu dovesti, te besplatno odložiti u Reciklažnom dvorištu.

reciklažno ulaz reciklažno in

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta:

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK: od 7 do 15 sati

UTORAK, ČETVRTAK: od 12 do 20 sati

SUBOTA: od 6 do 14 sati

 

Pregled  otpada zaprimljenog na Odlagalištu otpada Ilovac:

ULAZ OTPADA NA ODLAGALIŠTE ILOVAC 1. 1. 2013.- 31.12. 2013.

ULAZ OTPADA NA ODLAGALIŠTE ILOVAC 1. 1. 2014.- 31.12. 2014.

ULAZ OTPADA NA ODLAGALIŠTE ILOVAC 1. 1. 2015. - 31. 12. 2015.

ULAZ OTPADA NA ODLAGALIŠTE ILOVAC 1. 1. 2016. - 31. 12. 2016.

 

 


 

1 M Karta 2 M ulaz na odlagalište

3 M vaga 4 M radovi na sanaciji

5 M sanirani pokos 6 M sanarani autocesta

7 M plinska baklja 8 M plinski zdenci

9a M fotonaponske ćelije 9b M fotonaponske ćelije

10 M preša za stiropor 11 M bala

12 M kontejneri za posebne kategorije otpada