GČ Novi centar: edukacija o razvrstavanju otpada

foto plakat skupni

U organizaciji Grada Karlovca, Centra za gospodarenje otpadom Kodos d.o.o. i Čistoće d.o.o. Karlovac, 1. ožujka je održana edukacija o razvrstavanju otpada u kućanstvu u GČ Novi centar. Građanima su na pitanja odgovarali Josip Balen voditelj Sektora odlagališta otpada i reciklažnih dvorišta, Marija Tufeković direktorica KODOS-a, i Marija Pilčik viša stručna suradnica za zaštitu okoliša u Gradu Karlovcu. Više na FB GČ Novi centar. foto plakat skupni

GČ Novi centar je jedanaesta gradska četvrt u kojoj je organizirana edukacija o razvrstavanju otpada. Sljedeća edukacija bit će organizirana u GČ Grabrik, 8. ožujka.

Skip to content