O razvrstavanju otpada u GČ Drežnik-Hrnetić

foto 2a

U organizaciji Grada Karlovca, Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. i Čistoće d.o.o. Karlovac, 15. veljače održana je edukacija o razvrstavanju otpada u kućanstvu u Gradskoj četvrti Drežnik-Hrnetić.foto 2a

Građani te Gradske četvrti doznali su korisne informacije o razvrstavanju otpada u kućanstvu, počevši od toga što je otpad, koji je red prvenstva gospodarenja otpadom, koja su tri osnovna principa održivog gospodarenja otpadom (3R), a između ostalog i kako se može izbjeći nastajanje otpada.

Građani su imali i niz pitanja na koje su im odgovarali: direktor Čistoće Damir Jakšić, direktorica Kodosa Marija Tufeković, te Marija Pilčik viša stručna suradnica za zaštitu okoliša u Gradu Karlovcu.3R

Do sad su edukacije organizirane u gradskim četvrtima: Gaza, Rakovac, Luščić – Jamadol, Zvijezda, Dubovac, Mostanje, Švarča, Turanj.

Sljedeća edukacija bit će organizirana 22. veljače u GČ Banija. (16.02.2017.)

Skip to content