FOTO: održavanje higijene javnih prometnih površina

Na održavanju higijene javnih prometnih površina grada Karlovca kontinuirano tijekom proljeća, ljeta i jeseni rade 3 motorne čistilice i 2 autocisterne.

Aktivnosti javne higijene provode se prema Programu održavanja javne higijene grada Karlovca za 2020. godinu.

   

Skip to content