Edukativni kontejneri u osnovnim školama

kontejner 2

Kontejneri za iskoristivi otpad postavljeni su u svih 12 osnovnih škola na području grada Karlovca. Jedan set sastoji se od četiri kontejnera zapremnine 1100 litara i to za:

  • papir
  • plastiku
  • metal
  • staklo

i od jedne samostojeće košarice za otpad. Trošak za realizaciju ovog projekta po jednoj školi iznosio je 4.988 kuna. Ovim projektom pokušavamo motivirati mlade ljude još u školskim klupama na primarnu selekciju iskoristivih frakcija otpada.

   kontejner 2kontejner1

Skip to content