Edukacija o odvajanju otpada u osnovnim školama – bili smo u OŠ Rečica

Čistoća d.o.o. Karlovac u predstojećem će razdoblju održati niz edukacija o odvajanju otpada u osnovnim školama na području grada Karlovca, pod nazivom „Odvajati otpad može svatko, vrlo je lako!“.

Prva edukacija danas je održana u Osnovnoj školi Rečica.

Djeca od 1. do 4. razreda sa zanimanjem su poslušala kako na pravilan način odvajati otpad, no i doznala kako spriječiti nastanak otpada, ali i mogućnosti ponovne uporabe.

Poslije predavanja, djeca su kroz igru odvajajući papir i plastiku u plavi i žuti spremnik, uspješno pokazala stečeno znanje.

Skip to content