Edukacija i Dan otvorenih vrata sortirnice i reciklažnog dvorišta

4m

U organizaciji Grada Karlovca, Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS i Čistoće d.o.o. Karlovac, proteklih su mjeseci u svim gradskim četvrtima grada Karlovca održane edukacije o razvrstavanju otpada u kućanstvu, a u četvrtak, 23. ožujka na Odlagalištu otpada Ilovac održana je još jedna edukacija i Dan otvorenih vrata sortirnice i reciklažnog dvorišta.
Tom su prilikom građani, ali i učenici imali mogućnost na licu mjesta se upoznati s fazama u postupanja s otpadom, kao i dobiti odgovore na sva pitanja u vezi odvajanja otpada i postupanja s njim.
Dan otvorenih vrata posjetili su i gradonačelnik grada Karlovca Damir Jelić, predsjednik Gradskog vijeća grada Karlovca Damir Mandić i pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Martina Furdek Hajdin.

4m 6m 2m  3m 1m 5m

Skip to content