Digitalizacija i informatizacija poslovanja

Bar kodovi, digitalni katastar, hotspot

ČISTOĆA d.o.o. Karlovac nastavlja s daljnjom informatizacijom odnosno digitalizacijom poslovanja.

Na području grada Karlovca, na posude namijenjene iskoristivom otpadu postavljeni su bar kodovi, odnosno evidencijski brojevi, te njihov broj i stanje djelatnici ČISTOĆE mogu odnedavno izravno pratiti i pomoću posebne aplikacije na mobitelima. Navedena aplikacija omogućuje, u slučaju potrebe, i bržu intervenciju zamjene posuda. Ista aktivnost, odnosno postavljanje bar kodova i evidencijskog broja, uz usklađenje podataka naših korisnika, trenutno se obavlja i na području Općine Draganić. Na našoj web stranici www.cistocaka.hr nalazi i digitalni katastar posuda, čime smo građanima omogućili izravni digitalni uvid u raspored posuda za iskoristivi otpad na području grada Karlovca. S druge strane, ta aplikacija građanima pruža i mogućnost upućivanja prijedloga, upita, kao i zamolbi za dodatnim posudama. (14. 05. 2014.)

Hotspot_Gaza

ČISTOĆA d.o.o. Karlovac i Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, u suradnji s udrugom Turbina promjena, građanima na području GČ Gaze, te dijela GČ Banije omogućili su besplatan pristup internetu. Hotspot_Gaza aktiviran je ovih dana.

Skip to content