Čistoća sudjelovala na manifestaciji povodom Dana neovisnosti 8. listopada “U službi Grada i domovine”

Čistoća d.o.o. Karlovac sudjelovala je 8. listopada na manifestaciji “U službi Grada i Domovine”, povodom Dana neovisnosti, a koja se održavala na Športsko rekreacijskom centru Korana.

1 m 2 m  gradonačelnik i suradnici 1 gradonačelnik i suradnici direktor 1 10 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 11 m 

Skip to content