Čistoća nabavila specijalno komunalno vozilo dvokomorac – za odvojeno prikupljanje i prijevoz reciklabilnog otpada

ČISTOĆA d.o.o. Karlovac uspješno je prijavila projekt nabave specijalnog komunalnog vozila smetlar dvokomorni za odvojeno prikupljanje i prijevoz reciklabilnog otpada u sklopu projekata koji se financiraju iz EU strukturnih i investicijskih fondova kroz  Operativni program  Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014-2020.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt sufinanciranja nabave predmetnog komunalnog  vozila sklopljen je između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničkog tijela 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela 2 i Čistoće d.o.o. Karlovac dana 03. 03. 2021. godine.

Ugovorom je definirana maksimalna ukupna vrijednost projekta: 1.861.517,81 kn bez PDV-a, te maksimalni iznos sufinanciranja projekta: 1.480.000,00 kn bez PDV-a (bespovratna sredstva), dok Čistoća sudjeluje u projektu vlastitim sredstvima u maksimalnom iznosu od 381.517,81 kn (bez PDV-a). Konačni iznos bespovratnih sredstava utvrditi će se nakon revizije stvarnih prihvatljivih troškova od strane nadležnih Posredničkih  tijela.

ČISTOĆA d.o.o. Karlovac provela je otvoreni postupak javne nabave komunalnog vozila, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ( NN RH 120/2016) te je kao najpovoljniji ponuditelj odabran O-K-TEH d.o.o. iz Zagreba.

Prednost ovog vozila je da može u isto vrijeme sakupljati i prevoziti  dvije različite vrste otpada,  u našem slučaju plastiku i papir te tako značajno smanjiti operativne troškove sakupljanja reciklabilnog otpada u odnosu na vozilo sa jednom komorom.

Osim nabave novog specijalnog vozila, Projektom je obuhvaćena i edukacija korisnika usluga Čistoće d.o.o. Karlovac o odvajanju otpada kroz informiranje o Projektu, kao i samu vidljivost Projekta te su sa tim ciljem tiskani informativno-edukativni letci, a bit će provedene i radionice na temu odvojeno prikupljenog otpada.

Sve aktivnosti na stvaranju infrastrukture za odvajanje otpada, poput ranije nabavljenih plavih, žutih i smeđih spremnika, kao i ova nabava specijalnog komunalnog vozila, važan su dio infrastrukture potrebne za odvajanje otpada na području grada Karlovca. Vjerujemo da će sve to doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, kao i smanjenju količine otpada koji se odlaže na Odlagalište.

Sve informacije o Projektu mogu se pročitati na našoj web stranici www.cistocaka.hr

Više informacija na stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.opzo-opkk.hr

(Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke Čistoća d.o.o. Karlovac.)

 

Povodom isporuke i primopredaje specijalnog komunalnog vozila „smetlar dvokomorni“ za odvojeno prikupljanje i prijevoz reciklabilnog otpada, u petak, 18. veljače održana je konferencija za novinare. (foto: www. trend.com.hr)
Skip to content