Info kutak o odvajanju otpada na Sajmu udruga

U sklopu 12. Sajma udruga Karlovac Čistoća Karlovac postavila je info štand na kojem su se građani mogli informirati o odvajanju otpada. Građani su imali mogućnost doznati informacije o odvajanju papira, plastike, papira i biootpada, kako kompostirati, ali i kako spriječiti nastanak otpada te informacije o ponovnoj uporabi.           

Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta u rujnu

  Od idućeg tjedna mobilno reciklažno dvorište ponovo je na terenu. U ponedjeljak 06. rujna opasni i neopasni otpad moći će odložiti u mobilno reciklažno dvorište prvo građani s područja MO Mahična – Tuškani, a potom i građani s područja MO Donje Mekušje. U srijedu, 08. rujna, mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno u MO […]

Započelo postavljanje spremnika za biootpad

Pozivamo građane da odvajaju biootpad. Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada razvijamo zdrave ekološke navike, smanjujemo količine otpada na odlagalištu i štitimo okoliš.   Čistoća d.o.o. Karlovac započela je s postavljanjem, odnosno podjelom  spremnika za biootpad (smeđi spremnici). Riječ je o 1.100 spremnika različitog volumena koji su nabavljeni u sklopu Projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje […]

Obavijest o rasporedu odvoza komunalnog otpada

Obavještavamo građane, korisnike usluga Čistoća d.o.o. Karlovac kako će umjesto u četvrtak, 5. kolovoza (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja – neradni dan), odvoz komunalnog otpada biti organiziran dan kasnije, odnosno u petak, 6. kolovoza. Odvoz komunalnog otpada od petka, bit će organiziran isti dan, odnosno također u petak. U četvrtak, 5. […]

Odlagalište: uređuje se prostor za odlaganje krupnog otpada

U sklopu sanacije Odlagališta otpada Ilovac u tijeku je uređenje prostora za odlaganje krupnog otpada. Predviđena je izgradnja asfaltiranog platoa za glomazni otpad uz postojeći plato za balirku kao i parkirališta. Ukupna vrijednost radova iznosi 1,600,000 kuna. Radove financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60%, a 40% Grad Karlovac. Uređenjem […]

Skip to content