Aktivnosti u mjesnim odborima

plavi i žuti

plavi i žutiSTO NOVIH POSUDA

Stvaranje uvjeta, odnosno formiranje „zelenih otoka“ za odvojeno prikupljanje otpada u svim gradskim naseljima, jedna je od primarnih ovogodišnjih aktivnosti ČISTOĆE d.o.o. Karlovac.

ČISTOĆA d.o.o Karlovac ovih je dana u mjesnim odborima započela s postavljanjem posuda za odvojeno prikupljanje papira i plastike, na ranije dogovorenim lokacijama s predstavnicima mjesnih odbora.

Do sada je u gradskim četvrtima postavljeno 475 posuda za: plastiku, papir, ambalažno staklo, te miješani komunalni otpad, na 50 lokacija. Također, postavljene su i posude za pseći otpad.

Dodatno će u mjesnim odborima biti postavljeno 100 novih posuda, od čega 50 za papir, te 50 posuda za plastiku.

Ističemo kako će ČISTOĆA d.o.o. Karlovac za građane na tim područjima organizirati edukaciju o odvojenom prikupljanju otpada.(10. 03. 2014.)

Skip to content