Sanacija divljih odlagališta

Danas smo sanirali divlje odlagalište u Kamenskom (VIDEO dolje u nastavku). Ovaj tjedan očistili smo divlja odlagališta na još nekoliko lokacija: kod Mosta grada Alessandrije (Ul. A. Krupe), kod škole na Stativama, kod groblja u Ladvenjaku, u naselju Gaza, ispod groblja u Kamenskom… slijedi još nekoliko divljih odlagališta…
Što reći nego još jednom ponoviti: koristimo reciklažna dvorišta i odložimo u njih otpad bez naknade. Čuvajmo prirodu.
VIDEO:
Skip to content