Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za sljedeći tjedan

U ponedjeljak, 13. veljače, mobilno reciklažno dvorište prvo će biti na raspolaganju građanima iz Mjesnog odbora Ladvenjak – Selišće, a potom isti dan prelazi u MO Vukmanić.

U utorak, 14. veljače opasni i neopasni otpad moći će u mobilno reciklažno dvorište odložiti građani iz MO Knez Gorice, a potom će, također u utorak, mobilno reciklažno dvorište prijeći u MO Popović brdo.

Građani MO Skakavca i MO Snjeničak – Utinje mobilno reciklažno dvorište moći će koristiti u srijedu, 15. veljače; prvo će biti postavljeno u MO Skakavac, a poslije toga seli u MO Sjeničak – Utinju.

U četvrtak, 16. veljače mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju građanima s područja MO Kablara.

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme predviđeno rasporedom, opasni i neopasni otpad uvijek mogu odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči.

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 7 do 15 sati. Nedjeljom i blagdanima reciklažna dvorišta ne rade.

Detaljan raspored s lokacijama i satnicom:

Skip to content