Odvoz miješanog komunalnog otpada za 22. i 25. lipnja

U ponedjeljak, 22. lipnja (Dan antifašističke borbe) i u četvrtak 25. lipnja (Dan državnosti), Čistoća Karlovac odvozit će miješani komunalni otpad po uobičajenom rasporedu, odnosno otpad će se odvoziti i na dane blagdana. Navedene dane Odlagalište otpada na Ilovcu radi od 6 do 14 sati.

Skip to content